Успелите хора четат книги.

Неуспелите хора гледат телевизия.

Успелите хора намират сили да продължат.

Неуспелите хора мрънкат и се оплакват.

Успелите хора са отворени към новото и неизвестното.

Неуспелите хора се страхуват от промените и са изпълнени с гняв.

Успелите хора обичат предизвикателствата.

Неуспелите хора завиждат на онези, които търсят промените.

Успелите хора прощават на другите.

Неуспелите хора таят завист, омраза и озлобление.

Успелите хора обсъждат идеи.

Неуспелите обсъждат хора.

Успелите хора приемат критика и се учат цял живот.

Неуспелите не приемат критика и си знаят всичко.