1. Бъдете заедно поради правилните причини

„Никога не бъдете с някой, просто защото се чувствате притиснати поради някаква причина. Първият път се ожених, защото бях католик – това се очакваше да направя. Грешка. Вторият път се ожених, защото бях нещастен и самотен. Мислех, че една любяща съпруга ще реши проблемите ми. Отново грешка. Нужни ми бяха три опита, докато проумея това, което трябваше да е очевидно още от самото начало: единствената причина, поради която изобщо трябва да бъдете със своя партньор е, че обичате да сте около него. Наистина, толкова е просто.“ – Грег

Преди да се съсредоточим върху нещата, които трябва да правите в една връзка, нека започнем най-напред с онези, които не трябва.

Когато се допитах до читателите си за съвет, направих уточнение, което се оказа изключително полезно. Поисках от хората, които са женени за втори, трети (или пък четвърти) път, да посочат къде са сгрешили преди. Какво объркаха.

Най-честият отговор беше: „бях с този човек поради грешните причини“. Ето някои от посочените неправилни причини:

  • Натиск от страна на приятели и семейство.
  • Чувствали се като „загубеняци“, защото били сами, и затова се обвързали с първия попаднал им човек.
  • Били заедно заради имиджа – защото връзката изглеждала добре на теория (или на снимки), а не защото реално се възхищавали един на друг.
  • Били млади, наивни и безнадеждно влюбени. Смятали, че тази им любов ще реши всички проблеми.

Както ще видим по-нататък в статията, всичко което прави една връзка „работеща“ (т.е. да носи щастие и да е по силите и на двете страни в нея), изисква искрено и дълбоко взаимно възхищение. Без подобно взаимно уважение всичко останало (например полезни практики) ще се обезсмисли.

Другата погрешна причина, поради която може да започнете връзка е, (както Грег каза), за да решите проблемите си. Това желание – нечия любов да се използва за облекчаване на собствените емоционални терзания – неминуемо води до взаимозависимост. Едно нездравословно и вредно взаимодействие между двама души, при което те негласно се съгласяват всеки да използва любовта на другия, за да прикрива собствената си самоомраза. Ще се спрем подробно на взаимозависимостта по-нататък в статията, но засега е добре да се посочи, че любовта сама по себе си е неутрална. Тя е нещо, което може да бъде едновременно и здравословно или нездравословно, и полезно или вредно (в зависимост от това защо и как обичате и сте обичани от някого). Сама по себе си любовта никога не е достатъчна, че да поддържа една връзка.