Още от детството ни учат да не извършваме лоши постъпки: не ругай, не се карай, не кради, не лъжи и т.н. Но защо още от детството не ни учат как да мислим? Ще попитате: „А защо, след като никой освен нас не знае какви мисли се въртят в главата ни?“ Отговорът е прост – тези мисли залагат алгоритмите на нашите действия, те са инициаторите. С други думи – в началото бе мисълта.

И именно затова трябва да се учим правилно да мислим и да контролираме идващият в главата ни мисловен процес. Всичко останало, както се казва, ще се нареди. И това е много важен момент, преди всичко за нас. Важно е постоянно да се контролират мислите. Иначе те ще ви контролират, направлявайки ви по техния път.

Умението да се внася ред в собствената глава и да се поддържа чистота винаги, а не там някакъв ден от седмицата, е висш пилотаж, носещ щастие и удовлетворение.

Така че всичко е много просто. Не само за тези, които реално са почувствали и повярвали в това, че не всички мисли, роящи се в главата са ваши и че мислите действително могат да се управляват и да се ръководят, направлявайки ги в необходимото за вас русло. Повечето, за жалост, смятат, че всичко което става в главата има само един хазяин – физическия владетел на същата тази глава. Той е умелият хазяин на целия живот на човека. А всички сложнотии, неприятности и дребни пакости, често възникващи по пътя са интриги и шеги на злобари, живеещи наоколо и на триковете на съдбата.

По-нататък, без да губим повече време, препоръчвам да четат само тези, които са разбрали, че мисълта – това е много сериозно, могъщо, непознато докрай, но в същото време поддаващо се на управление нещо.

И така, започваме.

Навярно в живота ви е имало моменти, когато лошото настроение е помрачавало всичко наоколо, когато направо за ви задушавали недоволство, обида, гняв, завист. Но навярно сте имали и състояния, когато ви се е искало да прегърнете целия свят, когато сте се радвали на дреболии, и във всичко сте виждали само добро. И разбирали ли сте, че и едните и другите ситуации са се зараждали именно във вашата глава? Че развитието на събитията стъпка по стъпка  е следвало развитието на мислите ви?

Ситуация:

Утро. Понеделник. Събуждате се, но не сами (когато сладко се протягате и гледате възторжено през прозореца, предвкусвайки хубав, плодотворен ден), а от звъна на будилника. Събуждате се с мисълта, че трябва да ставате и пак да отидете на ненавистната работа, където никой нищо не иска да прави, а началникът е вечно и от всичко недоволен, че ще работите за стотинки, че ще се блъскате в препълнения обществен транспорт. А и не ви е интерсно. Но са ви нужни пари, за да преживявате! И вие вече сега, в понеделник сутринта, лежейки в леглото и „предвиждайки“ събитията, си мислите: „Господи, дано по-скоро да мине седмицата, да доживея до събота и неделя!“ И вечерта ще констатирате, че денят пак е бил провален…

Разбор

Започваме с вашата молба за края на седмицата. Вие осъзнавате ли, че молите да ускорите живота си? Своя единствен и неповторим живот?! Помислете за това. Може би е по-добре да смените работата си? По-нататък. Това, че вие, както се оказва, сте „предвидили“ всички неприятности през деня, се казва по съвсем друг начин. Това съвсем не е предвиждане – това е програмиране. Запуск на механизма по реализация в живота на това, което мислите са нарисували във въображението ви. Само една малка пакостлива мисъл, дошла кой знае от къде при събуждането, отприщи поток от негативни мисли, рисуващи различни негативни ситуации. Само една мисъл породи в главата ви за лавина подобни мисли.

И откъде се взе тя? Възможно е някой да ви я е „предоставил“, а вие без да забележите да сте я приели. Това може да възникне след като гледате преди сън рекламиран филм. Там такива мисли с лопата да ги ринеш. Ще ви стигнат за цяла седмица, а не само за сутринта. Обърнете внимание какво става в главата ви след късно гледане на повечето съвременни филми. Ще ви стане лошо от такова количество негативни мисли, предизвикващи лавина от отрицателни емоции. Ще разберете, че сте попаднали под влиянието на ненавист, недоволство, страх, завист, разочарование и те започват да ви владеят, постепенно навлизайки в живота ви. А вие искате ли това?

Има още един вариант – че вие сте допуснали мисъл, без да разпознаете в нея корена на бъдещите неприятности. Вратички за такива мисли са потенциалната готовност да осъдите глупака-началник, да наругаете тромавия пътник, настъпил ви по крака, да се повъзмущавате на правителството и т.н.

Като цяло настроението ви е развалено за целия ден. А от тук и всички произтичащи последствия.