Тази новата формула тука, изобщо не е нова формула, а е оная старата формула.

Простите числа са числа, които не се делят на никое друго число, освен на себе си и на всички останали.

Нека да сме живи и здрави, колеги, но главно живи, защото много здрави се споминаха. (Професор по физика в СУ)

Както сте яхнали чиновете, тъй и вас ще яхнат в живота. (Учителка по философия)

Ех, деца, вече станахте истински мъже, особено момчетата. (Учителка към своите ученици абитуриенти)

Цар Симеон умира на 56 страница, горе вдясно!

В българската възрожденска къща е имало три вида стаи – големи, малки и двор.

И мъжът, и магнетофонът имат по две глави – едната за запис, другата за възпроизвеждане. (Из лекция по Аудиовизуални средства във ВТУ)

Колеги, тук трябва да се мъча докато стигна до удоволствието... в Германия като бях на специализация, направо ми го вадеха готов и започвах да работя по него. (Асистент в ТУ София)

Имам уши на най-невероятни места. (Учителка в МГ Варна)

Докато съм тук и ви чукам на тази маса, ще мълчите.

Момчетата са без облекло и се държат непристойно! (Забележка от учител по физическо)

Точно вие ли, момчета, не знаете къде да поставите пълния член...

Сега ще отворя вратата и един по един ще ви изхвърля през прозореца.

Колко минути остават до края на часа, колеги – да или не?!