Дали децата, отгледани от религиозни родители имат по-добро развитие от тези, израснали в нерелигиозни семейства? Според ново проучване, религията може да бъде нож с две остриета.

Джон Бартковски и Ксиао Ксу, професори по социология в Тексаския университет "Сан Антонио" и Стивън Бартковски от колежа "Аламо" наскоро публикуваха статията: "Нож с две остриета: полезните и вредните последствия от религиите върху детското развитие". В статията екипът анализира данни за третокласници от Early Childhood Longitudinal Study.

Учените изследват какви са ефектите от религиозните вярвания на родителите, религиозната среда в семейството (честота на разговори и спорове на религиозна тема) върху група от деца като представителна извадка в национален мащаб. Разглеждат психологическата настройка на децата, междуличностните умения, проблемното поведение и представянето на стандартизирани тестове по четене, математика и науки.

Откриват, че при третокласниците психологическата настройка и социалните компетенции са положително повлияни при наличие на различни религиозни фактори. Но също става ясно, че представянето на учениците по математика, четене и науки бива негативно повлияно при децата с религиозна семейна среда.

Изследването загатва, че религиозността при родителите може да бъде нож с две остриета, представлявайки значително предимство в социално-психологическото развитие при децата, но може да бъде потенциален негативен фактор в академичното представяне, особено в математиката и науките.

"Религията подчертава моралния кодекс, създаден да наложи ценности като самоконтрол и социални компетенции", казва Бартковски. "Приоритизирането на тези умения в религиозните деца може да бъде за сметка на академичните им успехи, които са негативно повлияни при децата, отгледани в религиозни семейства, сравнено с тези от нерелигиозен контекст."