Защо този метод е толкова ефективен?

Когато сте в ситуация, която изисква от вас да вземете трудно решение, често спирате на точка първа – какво ще се случи, ако го направя? Квадратът на Декарт обаче ни кара да погледнем към един и същи проблем от четири различни страни, което ни позволява да вземем балансирано и съзнателно решение.

Запълвайки квадрата на Декарт, ще почувствате как изчезва объркването на мислите и се изяснява ситуацията. Когато объркването е изчезнало в достатъчна степен, ще почувствате че емоциите са затихнали, „главата е охладняла“, има ясно разбиране кое решение ще е вярното. С други думи, започвате да чувствате гласа на разума, „хладен“ и „спокоен“, и го приемате. Решението, взето въз основа на хладния разум (или здравия смисъл, с отчитане на всички възможни последствия), се оказва най-правилното. Не винаги тези решения са идеалните, защото не винаги можете да имате всичката необходима информация за най-добрия избор, но, във всеки случай, дадената техника на вземане на решение ще ви окаже неоценима помощ. Разбира се, при необходимост, може и трябва да се запълнят пропуските, ако информацията не ви е достатъчна за оценка на плюсовете и минусите на обработваното решение.

В процеса на работа с квадрата на Декарт може да забележите, че обработваното предполагаемо решение може да се окаже неподходящо и да ви дойде на ум други решение, което да се окаже много по-уместно и тогава можете да започнете да обработвате него по същия начин.

С помощта на тази техника можете да обработвате най-разнообразни проблеми и възможни решения. В процеса на работа става изчистване на ума и неутрализация на негативните емоции, избавяне от илюзиите и изгаряне на материалните желания. Така че използвайте техниката, тя изчиства съзнанието и води към разумност, повишава способността да се предсказват последствията и избавя от маса потенциални неприятности.

Възможно е да се заинтересувате и от другите техники, които предлагам на сайта. Например техниката за обработка на дуалностите, която препоръчвам като доста бързо и ефективно средство за обработка на всякакви психологически проблеми и очистване на съзнанието от натрупания негатив, илюзии и други такива неприятни и ненужни боклуци.