6 невероятни експеримента, които показват, че никой не познава себе си напълно

10 септември 2017 г., 12:12
7437

Човешката психика е много по-сложна, отколкото предполагаме. Shutterstock

5. Всеки от нас има афинитет към злото

Един от най-популярните експерименти в историята на психологията е проведен през 1971 в Станфордския затвор. Той се интересува от това как различни социални ситуации повлияват човешкото поведение. Изследването е проведено от психолога Филип Зомбардо, който прави постановка в мазето на Стандфордска психиатрична сграда с 24 студенти (те нямат криминално минало и са психически здрави), които трябва да играят ролята на затворници и пазачи. Изследователите наблюдават затворниците (които са затворени в килиите си по 24 часа в денонощието) и стражите (които карали по 8 часови смени) със скрити камери.

Експериментът, който е трябвало да продължи 2 седмици, се наложило да бъде прекратен още след 6 –я ден, поради оскърбителното поведение на пазачите – в някои от случаите те дори налагали психологически тормоз – и изключителния емоционален стрес и агресия в затворниците.

"Пазачите ескалираха агресията си върху затворниците като ги съблякоха голи, сложиха торби на главите им и тогава ги подложиха на изключително унизителни сексуални активности.", обяснява Зимбардо. "след 6 дни трябваше да го прекъсна, понеже беше извън контрол – не можех да заспя вечер, без да мисля, тревожейки се какво биха могли да сторят пазачите със затворниците."

6. Това, в което вярваме, ни пречи да възприемем реалността обективно

Професорът по електроинженерство Артър Елисън, известен със своите шеги, решил да завърши лекцията си с игра. Поискал от група доброволци (някои от тях били негови колеги) да съсредоточат вниманието си върху желязна ваза. Те трябвало да накарат вазата да левитира само с поглед... И успели. Вазата наистина плавала във въздуха. Алисън никак не бил изненадан, защото той помогна вазата да '' евитира '' с помощта на електромагнит.

Студентите не знаели за електромагнит и мненията им за това, което се случило били различни. Един от участниците, каза, че е видял някакво сиво вещество, което помогнало на вазата левитира. Друг участник твърдял, че нищо не се е случило и вазата не помръднала от първоначалното си местоположение.

И двамата студенти "коригирани" това, което видели според това, в което вярвали.

Страници

Ключови думи:
Коментари