Трябва да се вслушаш в гласа на детето, което си бил някога и което още съществува някъде вътре в теб. Ако се вслушаме в детето в нас, нашите очи отново ще заблестят. Ако не изгубим връзката с това дете, няма да се прекъсне и нашата връзка с живота.

Бъди спокоен. Да умреш е по-трудно отколкото си мислиш.

Добрата старост – това е умението да се споразумееш със своята самота.

Усмихвай се, не доставяй удоволствие на нещастието.

Всички искат да живеят на върха на планината, без да знаят, че истинското щастие се намира в начина, по който изкачваш стръмния склон.

Ако в едно нещо е замесена жена, знам, че всичко ще бъде добре. Съвършено ясно ми е, че жените правят света.

Вдъхновението идва само по време на работа.

Всяка нещо е живо. Трябва само да успееш да събудиш душата му.

Ако срещнете истинската си любов, тя никога няма да си тръгне от вас – нито след седмица, нито след месец, нито след година.

Човек не се ражда веднъж завинаги в деня, когато идва на бял свят. Животът го принуждава отново и отново, много пъти да се роди наново.