Лао Дзъ е китайски философ от древността, централна фигура в даоизма, една от трите главни китайски религиозно-философски системи. В религиозните форми на даоизма той е почитан като божество. Според традицията той е живял през 6. век пр.н.е., но в съвременната историография се предполага, че или е легендарна личност, или е живял през 4. век пр.н.е., по времето на Стоте школи на мисълта.

Да си припомним философията на китайския мъдрец, на когото приписват лаконични и трудни за тълкуване мисли и интерпретации:

1. Верните слова не са красиви, красивите слова не са верни.

2. Мъдрият не спори, спорещият не е мъдър…

 3. Бъдете внимателни към своите мисли - те са началото на вашите постъпки.

4. Да действаш, значи да бъдеш.

5. Доволният от себе си е богат.

6. Бедите на целия свят тръгват от дреболии, така както и великите дела се състоят от по-дребни.

7. Въпреки че войната си поставя за цел спокойствието и мира, тя е неизменно зло.

8. Истински просветленият никога не воюва.

9. За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.

10. Едва покълналото растение е нежно и слабо. Изсъхналото е твърдо и кораво. Оттук става ясно, че всичко, което е нежно и слабо, в него има живот.