Херберт фон Караян e роден на 5 април 1908 година. Винаги ясно е осъзнавал важната си роля като диригент. Ето десетте най-проникновени и изключително амбициозни цитата от маестрото:

1. Преобладаващото мнозинство посетители на концерти искат да седят там, където могат да гледат диригента в анфас.  

2. Диригентите са занаятчии с двайсетгодишна професионална подготовка.

 3. Оркестрите нямат собствено звучене; създава го диригентът.

4. Оркестрите допускат грешка винаги на едно и също място. Добрите оркестри я правят микроскопично малка, лошите – голяма, но грешката е винаги една и съща.

5. Не съм роден да бъда дирижиран. Не позволявам да ме поучават по творчески въпроси и решавам всичко сам.

6. Фанатизмът е взривоопасна смес от тесногръдие и фантазия.

7. Който постига целите си, вероятно си е поставил твърде ниски такива.

8. Който нарушава формата, накърнява и съдържанието.

9. За мен ритъмът е в основата на всичко. С ритъма започва животът, с удара на сърцето.

10. Всяко творческо постижение е победа над леността на човешкия дух.