1) Каква цифра трябва да сложите на мястото на въпросителния знак?

Източник: Obekti.bg

3) Открий 2017.

Източник: Obekti.bg

3. Човек прекарал 3 дни в болница и бил абсолютно здрав. Въпреки това обае трябвало да го изнесат от болницата на ръце. Защо?

4. Как можеш да образуваш два пъти числото 100 от написаното на картинката число само с една линия?

Източник: Obekti.bg

5. Замени 5 от 12-те цифри с 0, така че сборът от числата да бъде 1111

Източник: Obekti.bg

6) Двама мъже стигнали до река. На брега имало лодка, която обаче можела да побере само един от тях. И двамата мъже успели да стигнат до другия бряг. Как?

7) В тази картинка има 3 „хоризонтални“ и 1 „вертикално“ уравнение. Можеш ли да разместиш цифрите така, че всички 4 примера да имат правилно решение?

Източник: Obekti.bg

8) Един човек бил на 25 години през 2000 г. и на 20 през 2005 г. Как е възможно това?

9) Тази фигура има точно 30 големи и малки квадрата. Можеш ли да направиш така, че да не остане нито един квадрат, като остраниш 9 от клечките?

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

10)

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

Ще намерите отговорите на следващата страница.